สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน 

สีม่วง – ชาว

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน 
ดอกราชพฤกษ์

ตราประจำโรงเรียน

 

คำขวัญ

สุขภาพดี   คุณธรรมดี   มีปัญญ

 

อักษรย่อโรงเรียน 

ท.หางดง

 

แผนผังโรงเรียน