นางสาวบุญฑริกา ชัญญาสกุล
ครู

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวพรสวรรค์ โพธิสวัสดิ์
ผู้ช่วยครู
นางวิริยา เทพสิงห์
ครูอัตราจ้าง
นาง​อำไพ​ ปัญญา​วงศ์​
ผู้ดูแล​เด็ก​