ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. นักเรียนต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหางดงและบริเวณใกล้เคียง
  2. นักเรียนต้องมีอายุตามเกณฑ์
  3. รับสมัครชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6

 

วิธีการสมัคร สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง

  1. สมัครด้วยตนเอง บริเวณใต้อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
  2. สมัครออนไลน์

 

ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของโรงเรียน หรือ โทรศัพท์ 053-441477

 

การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้ปกครองสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดและทำตามขั้นตอนตามภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของโรงเรียน หรือ โทรศัพท์ 053-441477