นางสาวธัญวรัตน์ พงษ์พิชัย
ครูชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางเกศสุดา วรรณสุวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววีรยา ศิรินาม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสถิตาภรณ์ วงค์เขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรินภา ก้อนธิมา
ครูชำนาญการ

นายทะเบียน

นางสายขวัญ ปิมปา
ครูชำนาญการ
นางสาวสิริพร ศรีวิชัย
ครู
นางพิมพ์รัตน์ ทิพย์ดวงตา
ครู
นางสาวนารีรัตน์ เจริญเดช
ครู
นางฤทัยกาญจน์ ไกรโต
ผู้ช่วยครู
นางสาวกัลยา แสงน้อย
ผู้ช่วยครู
นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้ว
ผู้ช่วยครู
นางสาว​ภิญญา​พ​ั​ชญ์​ สัญญา​ลักษณ์
ผู้ช่วยครู

งานทะเบียน

 
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂