นางคณิภัสส์ ชาทองยศ
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น อ.3/1

 
นางณิรัชญา ทิพย์มาน
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น อ.3/2

 
นางเงินเจียง ธิวงษา
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้น อ.3/3

 
นางเกศสุดา วรรณสุวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้น อ.3/4