นางเสาวณีย์ สุบิน
ครู

ครูประจำชั้นป.6/1

 
นายสมพงษ์ ปลูกงา
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.6/1

 
นางสาวธิดากาญจน์ หินเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

ครูประจำชั้นป.6/2

 
นางสาวศิรินภา ก้อนธิมา
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.6/3

 
นางปาณิสรา วิสุทธิใจ
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.6/4

 
นายวรวุฒิ แสงคำ
ครู

ครูประจำชั้นป.6/4