นายวรวุฒิ แสงคำ
ครู

ครูประจำชั้นป.6/1

 
นายสมพงษ์ ปลูกงา
ผู้ช่วยครู

ครูประจำชั้นป.6/1

 
นางสาววรรณภา หินเดช
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.6/2

 
นางสาวศิรินภา ก้อนธิมา
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.6/3

 
นางนภาพร ฟ้าเลิศ
ครู

ครูประจำชั้นป.6/4

 
นางปาณิสรา วิสุทธิใจ
ครูชำนาญการ

ครูประจำชั้นป.6/5