ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนเทศบาลหางดง​ (ประชาคมสร้างสรรค์)

ประจำปีการศึกษา 2565 (คลิก)

ผลการประกวดเดี่ยวระนาดเอก ในงานประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ
23 มิ.ย. 64 ผลการประกวดเดี่ยวระนาดเอก ในงานประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขั …
รวมพลังจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลหางดง
             21 มิ.ย. 64 รวมพลังจิตอาสาภัยพิบัติเทศบาลตำบลหางดงร่วมกับอำเภอ …
นายกเทศมนตรีตำบลหางดง จัดการประชุม Kick Off เจ้าหน้าที่ภาคสนามของเทศบาลตำบลหางดง
17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางด …
นายอำเภอหางดงได้เชิญผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 แห่ง มาร่วมประชุมปรึกษาหารือ
            วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอ …
เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับเอกสาร
ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับเอกสารประกอบการเรียนการสอน และอื่น …
ประกาศกำหนดการรายงานตัวนักเรียนใหม่ รอบที่ 2 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์)
ประกาศกำหนดการรายงานตัวนักเรียนใหม่ รอบที่ 2 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร …

ข่าวเทคโนโลยี

MENU